مرکز آموزش علمی کاربردی فدراسیون سوارکاری در سال 1389 با ماموریت اولیه ارتقای دانش، نگرش و مهارت های منابع انسانی شاغل در صنعت اسب و همچنین علاقه مندان به این حوزه، فعالیت خود را آغاز نمود و به یاری خداوند توانست سایر رشته های ورزشی و کسب وکار, را به رشته های فعال در مرکز اضافه نماید.

این مرکز با توجه به ماهیت رشته های اولیه فعال در آن، در داخل باشگاه سوارکاری احداث گردیده است و دارای فضایی بسیار دلنشین، طبیعتی زیبا و محیطی آرام می باشد که در این هیاهوی شهر بسیار ارزشمند است.

مرکز آموزش علمی کاربردی فدراسیون سوارکاری زیر نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست های دانشگاه جامع علمی کاربردی در حال ارائه آموزش های علمی و عملی می باشد.